Política de Privacitat

  • home
  • /
  • Política de Privacitat

marcsolermena.com respecta i protegeix la privacitat de les dades personals dels seus usuaris i de tercers que accedeixen a la nostra pàgina web. Per a nosaltres garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades és una prioritat, volem que estigui informat de tots aquells aspectes que el puguin afectar: PER FAVOR llegeixi aquesta política de privacitat abans de visitar la nostra pàgina, i davant de qualsevol dubte ens trobareu a info@marcsolermena .com

Informació bàsica sobre el tractament de les seves dades

A continuació, li detallem en una primera fase els aspectes bàsics relatius a l’tractament de dades personals:

Responsable del tractament marcsolermena.com

C/ Oriol, 12

08720-Vilafranca del Penedès

CIF 44020652D
Finalitats principals del tractament -Oferir-li informació dels nostres productes o serveis.

-Atendre consultes.

Bases Legitimadores del tractament -Execució del contracte de prestació de serveis.

-Consentiment exprés.

-Interès legítim.

Destinataris principals – marcsolermena.com, usuaris finals i empreses auxiliars per la prestació dels serveis descrits.
Drets -acces, rectificació, cancelació, oposició i portabilitat.

-revocació del consentimient prestat.

Procedència -Facilitats per la seva titularitat.

.-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (internet).

Transferencies Internacionals de Dades -No previstes
Delegat de protecció de Dades -No procedeix

Ampliació d’informació bàsica del responsable del tractament

marcsolermena.com està domiciliada a VILAFRANCA DEL PENEDÈS (08720), Carrer Oriol, 12. Per a qualsevol comentari i / o incidència relativa a aquesta política de privacitat pot contactar amb la nostra empresa mitjançant mail dirigit a l’correu info@marcsolermena.com o bé trucant a l’ telèfon +34656 96 04 42, en horari d’atenció a el públic.

Per conèixer el cost de la trucada des d’una xarxa fixa / mòbil ha de consultar amb el seu operador.

Categories de dades que tractem

Per tant, quan vostè es registri en marcsolermena.com anem a demanar-li i recollir únicament aquelles dades que siguin necessaris per atendre les finalitats de tractament i que són:

Dades d’identificació: Nom i cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic, i aquells que en cada cas concret siguin necessaris per a la prestació dels serveis.

Amb quins fins tractem les seves dades?

marcsolermena.com tracta les dades per vostè facilitades per garantir la correcta gestió dels serveis proporcionats a través del nostre web https://www.marcsolermena.com

També volem mantenir-lo informat en tot moment dels nostres productes i serveis, sempre que vostè ens autoritzi per a això. L’informem que sempre podrà retirar-nos el consentiment prestat, contactant amb nosaltres a info@marcsolermena.com

Bases legitimadores per al tractament de les seves dades

Per a l’alta i registre de l’usuari a la plataforma de marcsolermena.com la base legitimadora és el consentiment de l’interessat que se sol·licita en cada cas. Per a la tramesa d’informació de caràcter comercial i / o promocional dels nostres serveis o d’empreses afins la base legitimadora és l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

Destinataris de les dades

marcsolermena.com no comunica ni cedeix les seves dades a tercers excepte a empreses auxiliars per a la prestació dels serveis descrits.

Termini de conservació de les dades

marcsolermena.com l’informa que les seves dades personals seran conservades durant el temps estrictament necessari per a les finalitats de l’tractament per l’ús hagin estat proporcionats, sempre que l’Usuari no hagi revocat el seu consentiment i, en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat en la normativa aplicable.

En conseqüència, quan el seu ús no sigui necessari, les dades personals seran bloquejats quedant només a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Transcorregut aquest termini es procedirà a l’eliminació d’aquests.

Drets que l’assisteixen

Per a l’exercici dels seus drets ha de dirigir-se a l’responsable de l’Tractament segons dades punt 1. Es tracta d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

marcsolermena.com tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

En particular, ha d’adoptar les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, en particular:

  • Funcions i obligacions de personal
  • Registre d’esdeveniments
  • Gestió de suports i documents
  • Control d’Accés
  • Identificació i autenticació
  • Reserva i recuperació

No obstant això, en altres casos, marcsolermena.com adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals.

La documentació estarà disponible a petició de l’Usuari o Client.

Canvis en la política de privacitat

marcsolermena.com es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Darrera actualització: 17 de maig de 2020

© 2020 marcsolermena.com Tots els drets reservats