Avís Legal

Benvingut a la pàgina web de marcsolermena.com allotjada sota la URL https://marcsolermena.com. A continuació, li exposem els termes i condicions d’ús de la pàgina web que han de seguir els usuaris d’aquesta. La navegació a través d’aquesta pàgina web li confereix la condició d’usuari d’aquesta. És per això pel que li aconsellem una atenta lectura per a procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contrària a la aquí prevista queda totalment prohibida i és susceptible de generar responsabilitats enfront del seu titular.

A través de la present pàgina web es facilita als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació necessària relativa als serveis i productes que marcsolermena.com pot oferir-li.

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es disposa que marcsolermena.com és la propietària de la pàgina web.

La informació i continguts que es recullen en la mateixa són propietat de marcsolermena.com. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per a ús distint a l’aquí previst queda totalment prohibit.

marcsolermena.com està domiciliada a VILAFRANCA DEL PENEDÈS (08720), Carrer ORIOL 12, telèfon +34 656 96 04 42 i adreça de correu electrònic info@marcsolermena.com i amb CIF 44020652D

Condicions d’accés, utilització i funcionament de la pàgina web

L’accés a la pàgina web és lliure. Com a usuari de la pàgina web de realitzar en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de marcsolermena.com

Queda prohibit que tot usuari o tercer realitzi qualsevol acció (inclusivament introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions als continguts de la pàgina web, així com intervingui o provoqui alteracions en el correu electrònic, reservant-marcsolermena.com el dret a excloure l’accés a la pàgina web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició. En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l’accessibilitat a la nostra pàgina web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d’accés de la mateixa.

En la mesura que això sigui raonablement possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de baix trànsit, sense perjudici de la facultat discrecional de marcsolermena.com per fer-ho en qualsevol moment.

Enllaços

En el cas que en la present pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, marcsolermena.com no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas marcsolermena.com assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’ aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts de la present pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu, bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudio, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la pàgina, etc.) són titularitat de marcsolermena.com o han estat cedides a aquesta per al seu ús. L’ús de la present pàgina web no confereix als usuaris cap dret d’explotació de cap mena ni la seva titularitat sobre els continguts d’aquesta, així com tampoc la seva propietat intel·lectual i / o industrial.
Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i / o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la pàgina web.
marcsolermena.com fa expressa reserva davant dels usuaris i altres tercers de l’exercici de totes les accions emparen els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Dades de caràcter personal – Política de Privacitat

A continuació, li mostrem una primera informació bàsica de la nostra política de privacitat. Per a més informació pot consultar https://www.marcsolermena.com.

 

Responsable del tractament marcsolermena.com

C/ Oriol, 12

08720-Vilafranca del Penedès

CIF 44020652D
Finalitats principals del tractament -Oferir-li informació dels nostres productes o serveis.

-Atendre consultes.

Bases Legitimadores del tractament -Execució del contracte de prestació de serveis.

-Consentiment exprés.

-Interès legítim.

Destinataris principals – marcsolermena.com, usuaris finals i empreses auxiliars per la prestació dels serveis descrits.
Drets -acces, rectificació, cancelació, oposició i portabilitat.

-revocació del consentimient prestat.

Procedència -Facilitats per la seva titularitat.

.-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (internet).

Transferencies Internacionals de Dades -No previstes
Delegat de protecció de Dades -No procedeix

Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes ia tractar-los amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment amb la legislació aplicable de protecció de dades de caràcter personal per evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat. Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar, oposar-se i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició a marcsolermena.com mitjançant escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic info@marcsolermena.com, adjuntant còpia del seu DNI o passaport.

Legislació i jurisdicció aplicable

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la present Pàgina web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà, amb renúncia expressa a l’fur que pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

© 2020 marcsolermena.com Tots els drets reservats